Menas būti išmintingam - tai žinoti į ką nereikia kreipti dėmesio

     Naujienos  
 
 

 

Apie mus
Švietimo sistema
Švietimo įstaigos
Projektinė veikla
Įstaigų reorganizavimas
Renginiai mokyklose
Metodinė taryba
Neformaliojo  švietimo krepšelis
facebook
 

 
 


Švietimo lyderystės plėtros modelis: Švietimo vadybos atnaujinimas kuriant naujas bendradarbiavimo praktikas

Savivaldybių dalyvavimas projekte
Savivaldybės paraiška
Projekto įgyvendinimo etapai
Lyderystės formaliosios studijos
Lyderystės neformaliosios studijos
Užduotis lyderiams: sukurti mokyklą kiekvienam
Lyderystės raiškos švietime tyrimas

 

 Įvairi informacija


Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka >>>

Klasių komplektavimo tvarkos aprašas >>>

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarka >>>

Mokyklų aptarnaujamos teritorijos >>>

Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas >>>

Švietimo įstaigų, seniūnijų transporto, vežančio mokinius, ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas >>>

Informacija dėl mokesčio už mokslą ir instrumentų nuomą Šakių Meno mokykloje >>>

Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas >>>
Papildymas
>>>

 

       Mokyklų tinklo pertvarka                                  

Olimpiados, konkursai
2019-2020 mokslo metų olimpiadų ir konkursų sąrašas

Informatikos olimpiados suvestinė
Anglų kalb. 11 kl. mokiniams olimpiados suvestinė
Chemijos olimpiados suvestinė
Matematikos olimpiados suvestinė
Anglų kalbos konkurso suvestinė
Lietuvių kalbos olimpiados 9-10 kl. suvestinė
Lietuvių kalbos olimpiados 11-12 kl. suvestinė
Biologijos olimpiados suvestinė
Fizikos olimpiados suvestinė
Meninio skaitymo konkurso suvestinė
Muzikos olimpiados suvestinė
Rusų kalbos olimpiados suvestinė
Rusų kalbos dailiojo rašto suvestinė
Istorijos olimpiados suvestinė
Technologijų olimpiados suvestinė
Olimpiados „Mano gaublys“ 6-8 kl. suvestinė
Dailės olimpiados suvestinė

Egzaminai

2020 m. brandos egzaminų ir įskaitų tvarkaraščiai

Mokyklinių barndos egzaminų centrai
Valstybinių brandos egzaminų centrai

 Švietimo ir sporto  skyriaus savaitės darbai
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklas 2019-2020 mokslo metais

 
 

 
 

Informacija mokykloms

 

 

 
 
  Šakių rajono metodinių būrelių pirmininkai >>>

Vaikų skaičius švietimo įstaigose (2020-09-01)
Tolimesnė 2020 m. dvyliktokų veikla
Tolimesnė 2020 m. dešimtokų veikla

---------------------------------------
Mokyklinių brandos egzaminų suvestinės
Technologijos >>>
Menai >>>
Lietuvių kalba ir literatūra >>>
Lietuvių kalba ir literatūra (pakartotinė sesija)


Valstybinių brandos egzaminų suvestinės
Lietuvių kalba ir literatūra >>>
Vokiečių kalba >>>
Rusų kalba >>>
Anglų kalba >>>
Istorija >>>
Geografija >>>
Biologija >>>
Matematika >>>
Informacinės tech.>>>
Fizika >>>
Chemija >>>
 

 
 


 

Bažnyčios g. 4, Šakiai,  LT-71120,  svietim.sakiai@is.lt   Tel./Fax: (345) 60762