Menas būti išmintingam - tai žinoti į ką nereikia kreipti dėmesio

     Naujienos  
 
 

 

Apie mus
Švietimo sistema
Švietimo įstaigos
Projektinė veikla
Įstaigų reorganizavimas
Renginiai mokyklose
Metodinė taryba
Neformaliojo  švietimo krepšelis
facebook
 

Informacija apie projektą

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Informacija mokykloms

Informacija tėvams

Karjeros koordinatorių mokyklose sąrašas
 


Švietimo lyderystės plėtros modelis: Švietimo vadybos atnaujinimas kuriant naujas bendradarbiavimo praktikas

Savivaldybių dalyvavimas projekte
Savivaldybės paraiška
Projekto įgyvendinimo etapai
Lyderystės formaliosios studijos
Lyderystės neformaliosios studijos
Užduotis lyderiams: sukurti mokyklą kiekvienam
Lyderystės raiškos švietime tyrimas

 

 Įvairi informacija


Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka >>>

Klasių komplektavimo tvarkos aprašas >>>

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarka >>>

Mokyklų aptarnaujamos teritorijos >>>

Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas >>>

Švietimo įstaigų, seniūnijų transporto, vežančio mokinius, ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas >>>

Informacija dėl mokesčio už mokslą ir instrumentų nuomą Šakių Meno mokykloje >>>

Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas >>>
Papildymas
>>>

 

       Mokyklų tinklo pertvarka                                  

Olimpiados, konkursai
Matematikos olimpiados suvestinė
Rusų kalbos olimpiados suvestinė
Istorijos olimpiados suvestinė
Dailės olimpiados suvestinė
Geografijos olimpiados suvestinė
Matematikos 3 kl. olimpiada
Matematikos 4 kl. olimpiada
Mano gaublys 6-8 kl. suvestinė
Mano gaublys 9-12 kl. suvestinė
Egzaminai

Patvirtinti 2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

BE technologijų ir menų pasirinkimai
Mokyklinių brandos egzaminų centrai
Valstybinių brandos egzaminų centrai

 Švietimo ir sporto  skyriaus savaitės darbai
 
Kovo 20 d. Rajone lankosi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša ir Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas

Kovo 20 d.
12 val.


 

Seminaras „Mokinio mokymosi pažangos projektavimas ir stebėjimas"
„Žiburio“ gimnazijoje
Kovo 21 d.
12 val.
 

Geografijos 6-8 kl. olimpiada „Mano gaublys"
„Varpo" mokykloje
Kovo 22 d.
12 val.
 

Geografijos 9-12 kl. olimpiada „Mano gaublys"
„Varpo" mokykloje
Kovo 22,23 d.
Lietuvių kalbos PUPP, dalis žodžiu.
Griškabūdžio gimn.
Kovo 24 d.
9.30 val.

Mokyklų vadovų pasitarimas.
Savivaldybės salėje
Kovo 24 d.
9.30 val.

Respublikinė mokinių konferencija „Tikslas - draugiška mokykla".
Griškabūdžio gimnazijoje
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklas 2016-2017 mokslo metais

 
 

 
 

Informacija mokykloms

 

 

 
 
  Šakių rajono metodinių būrelių pirmininkai >>>

Vaikų skaičius švietimo įstaigose (2017-01-01)
Tolimesnė 2016 m. dvyliktokų veikla
Tolimesnė 2016 m. dešimtokų veikla

---------------------------------------
 
 
 


 

Bažnyčios g. 4, Šakiai,  LT-71120,  svietim.sakiai@is.lt   Tel./Fax: (345) 60762