Menas būti išmintingam - tai žinoti į ką nereikia kreipti dėmesio

     Naujienos  
 
 

 

Apie mus
Švietimo sistema
Švietimo įstaigos
Projektinė veikla
Įstaigų reorganizavimas
Renginiai mokyklose
Metodinė taryba
Neformaliojo  švietimo krepšelis
facebook
 

Informacija apie projektą

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Informacija mokykloms

Informacija tėvams

Karjeros koordinatorių mokyklose sąrašas
 


Švietimo lyderystės plėtros modelis: Švietimo vadybos atnaujinimas kuriant naujas bendradarbiavimo praktikas

Savivaldybių dalyvavimas projekte
Savivaldybės paraiška
Projekto įgyvendinimo etapai
Lyderystės formaliosios studijos
Lyderystės neformaliosios studijos
Užduotis lyderiams: sukurti mokyklą kiekvienam
Lyderystės raiškos švietime tyrimas

 

 Įvairi informacija


Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka >>>

Klasių komplektavimo tvarkos aprašas >>>

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarka >>>

Mokyklų aptarnaujamos teritorijos >>>

Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas >>>

Švietimo įstaigų, seniūnijų transporto, vežančio mokinius, ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas >>>

Informacija dėl mokesčio už mokslą ir instrumentų nuomą Šakių Meno mokykloje >>>

Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas >>>
Papildymas
>>>

 

       Mokyklų tinklo pertvarka                                  

Olimpiados, konkursai
Informatikos olimpiados suvestinė
Anglų kalbos 11 kl. olimpiados suvestinė
Chemijos 9-12 kl. olimpiados suvestinė
Matematikos 9-12 kl. olimpiados suvestinė
Biologijos 9-12 kl. olimpiados suvestinė
Lietuvių kalbos olimpiados suvestinė
Technologijų olimpiados suvestinė
Meninio skaitymo konkurso suvestinė
Muzikos olimpiados suvestinė
Fizikos olimpiados suvestinė
Rusų kalbos 10-11 kl. olimpiados suvestinė
Istorijos olimpiados suvestinė
Anglų kalbos 9-10 klasių konkurso suvestinė
Dailės olimpiados suvestinė
Geografijos olimpiados suvestinė
Rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkurso suvetinė
Egzaminai

2019 m. brandos egzaminų ir įskaitų tvarkaraščiai
2019 m. brandos egzaminų pasirinkimai
2019 m. VBE centrai

 Švietimo ir sporto  skyriaus savaitės darbai
 
Kovo 19 d.
11 val.
Moksleivių konkursas „Sidabro vainikėlis"
Kovo 20 d.
 
Menų BE K. Naumiesčio gimnazioje

Kovo 20-21 d.
 
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita Griškabūdžio ir „Žiburio“ gimnazijose
Kovo 21 d.
 
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“
Kovo 21 d.
10 val.
Anglų kalbos 6-8 klasių sakymo paraidžiui konkursas „Spelling bee“
Kovo 21 d.
12 val.
Rusų kalbos 7 kl. meninio skaitymo konkursas
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklas 2018-2019 mokslo metais

 
 

 
 

Informacija mokykloms

 

 

 
 
  Šakių rajono metodinių būrelių pirmininkai >>>

Vaikų skaičius švietimo įstaigose (2018-09-01)
Tolimesnė 2018 m. dvyliktokų veikla
Tolimesnė 2018 m. dešimtokų veikla

---------------------------------------
Mokyklinių brandos egzaminų suvestinės

Menai
Technologijos
Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinių brandos egzaminų suvestinės

Rusų kalba
Vokiečių kalba
Fizika
Lietuvių kalba ir literatūra
Anglų kalba
Biologija
Matematika
Informacinės technologijos
Chemija
Geografija
Istorija

PUPP suvestinės
Matematika
Lietuvių kalba

 
 


 

Bažnyčios g. 4, Šakiai,  LT-71120,  svietim.sakiai@is.lt   Tel./Fax: (345) 60762