Menas būti išmintingam - tai žinoti į ką nereikia kreipti dėmesio

     Naujienos  
 
 

 

Apie mus
Švietimo sistema
Švietimo įstaigos
Projektinė veikla
Įstaigų reorganizavimas
Renginiai mokyklose
Metodinė taryba
Neformaliojo  švietimo krepšelis
facebook
 

Informacija apie projektą

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Informacija mokykloms

Informacija tėvams

Karjeros koordinatorių mokyklose sąrašas
 


Švietimo lyderystės plėtros modelis: Švietimo vadybos atnaujinimas kuriant naujas bendradarbiavimo praktikas

Savivaldybių dalyvavimas projekte
Savivaldybės paraiška
Projekto įgyvendinimo etapai
Lyderystės formaliosios studijos
Lyderystės neformaliosios studijos
Užduotis lyderiams: sukurti mokyklą kiekvienam
Lyderystės raiškos švietime tyrimas

 

 Įvairi informacija


Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka >>>

Klasių komplektavimo tvarkos aprašas >>>

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarka >>>

Mokyklų aptarnaujamos teritorijos >>>

Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas >>>

Švietimo įstaigų, seniūnijų transporto, vežančio mokinius, ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas >>>

Informacija dėl mokesčio už mokslą ir instrumentų nuomą Šakių Meno mokykloje >>>

Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas >>>
Papildymas
>>>

 

       Mokyklų tinklo pertvarka                                  

Olimpiados, konkursai
Fizikos olimpiados suvestinė
Matematikos olimpiados suvestinė
Rusų kalbos 10-11 kl. olimpiados suvestinė
Istorijos olimpiados suvestinė
Konkurso "Mano gaublys" suvestinė
Geografijos olimpiados suvestinė
Dailės olimpiados suvestinė
Egzaminai

2018 m. brandos egzaminų ir įskaitų tvarkaraščiai
Mokyklinių brandos egzaminų centrai
Valstybinių brandos egzaminų centrai

 Švietimo ir sporto  skyriaus savaitės darbai
 

Kovo 12 d.
15 val.

 
Paskaita tikybos mokytojams.

Parapijos namuose
Kovo 13 d.
10 val.
 

Mokinių varžybos "Drąsūs, stiprūs, vikrūs"

"Varpo" mokykloje
Kovo 13 d.
 

Nacionalinis ekonomikos egzaminas.
Kovo 14 d.
10 val.
 

Mokinių varžybos "Drąsūs, stiprūs, vikrūs"

"Varpo" mokykloje
Kovo 14 d.
13 val.

Tarybos narių susitikimas su švietimo įstaigų vadovais.
Kovo 15 d.
 
Tarptautinis matematikos konkursas "Kengūra"
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklas 2017-2018 mokslo metais

 
 

 
 

Informacija mokykloms

 

 

 
 
  Šakių rajono metodinių būrelių pirmininkai >>>

Vaikų skaičius švietimo įstaigose (2018-12-01)
Tolimesnė 2017 m. dvyliktokų veikla
Tolimesnė 2017 m. dešimtokų veikla

---------------------------------------
Menų MBE suvestinė
Technologijų MBE suvestinė
Matematikos PUPP suvestinė
Lietuvių kalbos PUPP suvestinė
Lietuvių kalbos MBE suvestinė
Lietuvių kalba (pakartotinė sesija)

Valstybinių brandos egzaminų suvestinės
Anglų kalba
Rusų kalba
Vokiečių kalba
Fizika
Geografija
Matematika
Lietuvių kalba
Chemija
Istorija
Informacinės technologijos
Biologija
95 ir daugiau taškų
Apeliacijų suvestinė

 
 


 

Bažnyčios g. 4, Šakiai,  LT-71120,  svietim.sakiai@is.lt   Tel./Fax: (345) 60762