Menas būti išmintingam - tai žinoti į ką nereikia kreipti dėmesio

     Naujienos  
 
 

 

Apie mus
Švietimo sistema
Švietimo įstaigos
Projektinė veikla
Įstaigų reorganizavimas
Renginiai mokyklose
Metodinė taryba
Neformaliojo  švietimo krepšelis
facebook
 

 
 


Švietimo lyderystės plėtros modelis: Švietimo vadybos atnaujinimas kuriant naujas bendradarbiavimo praktikas

Savivaldybių dalyvavimas projekte
Savivaldybės paraiška
Projekto įgyvendinimo etapai
Lyderystės formaliosios studijos
Lyderystės neformaliosios studijos
Užduotis lyderiams: sukurti mokyklą kiekvienam
Lyderystės raiškos švietime tyrimas

 

 Įvairi informacija


Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka >>>

Klasių komplektavimo tvarkos aprašas >>>

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarka >>>

Mokyklų aptarnaujamos teritorijos >>>

Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas >>>

Švietimo įstaigų, seniūnijų transporto, vežančio mokinius, ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas >>>

Informacija dėl mokesčio už mokslą ir instrumentų nuomą Šakių Meno mokykloje >>>

Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas >>>
Papildymas
>>>

 

       Mokyklų tinklo pertvarka                                  

Olimpiados, konkursai
Informatikos olimpiados suvestinė
Anglų kalbos 11 kl. olimpiados suvestinė
Chemijos 9-12 kl. olimpiados suvestinė
Matematikos 9-12 kl. olimpiados suvestinė
Biologijos 9-12 kl. olimpiados suvestinė
Lietuvių kalbos olimpiados suvestinė
Technologijų olimpiados suvestinė
Meninio skaitymo konkurso suvestinė
Muzikos olimpiados suvestinė
Fizikos olimpiados suvestinė
Rusų kalbos 10-11 kl. olimpiados suvestinė
Istorijos olimpiados suvestinė
Anglų kalbos 9-10 klasių konkurso suvestinė
Dailės olimpiados suvestinė
Geografijos olimpiados suvestinė
Rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkurso suvetinė
Matematikos 3-4 kl. olimpiados suvestinė
Matematikos 5-8 kl. olimpiados suvestinė
Anglų kalbos 7-8 kl. olimpiados suvestinė
Vokiečių kalbos meninio skaitymo konkurso suvestinė
Rusų kalbos 8-9 klasių olimpiados suvestinė
Fizikos 7-8 klasių olimpiados suvestinė
Chemijos 8 kl. olimpiados suvestinė
5-6 kl. rusų kalbos dailiojo rašto suvestinė
Šviesoforo konkurso III etapo suvestinė
5-8 klasių biologijos olimpiados suvestinė
Egzaminai

2019 m. brandos egzaminų ir įskaitų tvarkaraščiai
2019 m. brandos egzaminų pasirinkimai
2019 m. VBE centrai

 Švietimo ir sporto  skyriaus savaitės darbai
 
Gegužės 13-17 d.
 
Tarptautinė vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Scenos pavasaris“
Gegužės 14 d.
11 val.

Šakių rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų vaikų sporto šventė „Sportuokime kartu“
Gegužės 15 d.
12 val.
5-8 klasių biologijos olimpiada
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklas 2018-2019 mokslo metais

 
 

 
 

Informacija mokykloms

 

 

 
 
  Šakių rajono metodinių būrelių pirmininkai >>>

Vaikų skaičius švietimo įstaigose (2018-09-01)
Tolimesnė 2018 m. dvyliktokų veikla
Tolimesnė 2018 m. dešimtokų veikla

---------------------------------------
Mokyklinių brandos egzaminų suvestinės

Menai
Technologijos
Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

Valstybinių brandos egzaminų suvestinėsPUPP suvestinės
Lietuvių kalba
Matematika

 
 


 

Bažnyčios g. 4, Šakiai,  LT-71120,  svietim.sakiai@is.lt   Tel./Fax: (345) 60762