NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIS

   
   
NVŠ programų aprašymai  
NVŠ programų darbo grafikai Trumpa instrukcija naujiems NVŠ teikėjams
   
Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas