Reorganizuota, reorganizuojama ar pertvarkoma švietimo įstaiga

Dokumentai

Šakių l/d „Berželis"
(Šakių „Berželio" mokykla)
(Šakių mokykla-darželis „Berželis")
DĖL ŠAKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „BERŽELIS“ STRUKTŪROS PERTVARKOS, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
(2012-05-31 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-233)
----------
DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS, PAVADINIMO PAKEITIMO
(2016-03-18 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-94)
Paluobių mokykla-daugiafunkcis centras
(Paluobių pagrindinė mokykla)
DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS, PAVADINIMO PAKEITIMO
(2015-06-25 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-125)
Griškabūdžio gimnazijos Barzdų pradinio ugdymo skyrius
išregistruota
DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
(2017-03-31 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-74)
(Šakių „Aukuro“ pagrindinė mokykla)
Išregistruota 2012 m.
DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĘ IR ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĘ MOKYKLAS BEI ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
(2012-02-29 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-72)
--------------
DĖL SIESARTĖNŲ IR ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ BEI ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
(2012-04-13 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-162)
Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyrius
(Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinė mokykla)
DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS IR KIDULIŲ PAGRINDINES MOKYKLAS BEI ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
(2012-02-29 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-70)
-----------
DĖL KIDULIŲ IR SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
(2012-04-13 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-163)
Sintautų pagrindinės mokyklos Beržynų pagrindinio ugdymo skyrius
(Beržynų pagrindinė mokykla)
Išregistruota
DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO BERŽYNŲ IR SINTAUTŲ PAGRINDINES MOKYKLAS BEI ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
(2012-02-29 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-71)
-------------
DĖL SINTAUTŲ IR BERŽYNŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
(2012-04-13 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-164)
------------
DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
((2016-03-18 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-93)
Šakių „Varpo“ mokyklos Išdagų pradinio ugdymo skyrius
Išregistruota
DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
((2014-03-27 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-88)
Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyrius
(Siesartėnų pagrindinė mokykla)
DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO SIESARTĖNŲ PAGRINDINĘ IR ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĘ MOKYKLAS BEI ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
(2012-02-29 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-73)
-------------
DĖL SIESARTĖNŲ IR ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ BEI ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
(2012-04-13 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-162)
Šakių „Varpo“ mokykla
(Šakių „Varpo“ pagrindinė mokykla)
(Šakių „Varpo“ vidurinė mokykla)
DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
(2012-02-29 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-78)
-------------
DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
(2013-03-28 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-95)
---------
DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
(2013-11-28 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-391)
Šakių rajono Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras
Šakių rajono Lekėčių mokykla
(Lekėčių pagrindinė mokykla)
(Lekėčių vidurinė mokykla)
DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
(2012-02-29 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-75)
---------
DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
(2013-03-28 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-94)
---------
DĖL ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
(2013-11-28 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-390)
--------
DĖL ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
((2017-03-31 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-75)
Šakių rajono Kriūkų mokykla-daugiafuncis centras
Šakių rajono Kriūkų mokykla
(Kriūkų pagrindinė mokykla)
(Kriūkų vidurinė mokykla)
DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
(2012-02-29 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-77)
------
DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
(2013-03-28 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-93)
-----
DĖL ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
(2013-11-28 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-392)
------
DĖL ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
(2016-05-27 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-198)
Gelgaudiškio pagrindinė mokykla
(Gelgaudiškio vidurinė mokykla)
DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
(2012-02-29 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-76)
------
DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
(2013-03-28 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-92)
Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras
(Plokščių vidurinė mokykla)
DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-79)
-------
DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
(2013-03-28 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-91)
Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija
(Panovių skyrius)
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
(2012-02-29 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-80)
Šakių „Žiburio“ gimnazija DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO
(2012-02-29 savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-81)