Rajono švietimo įstaigos

                                                                           

Eil.

Nr.

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos vadovo vardas, pavardė

Elektroninis paštas,

Svetainės adresas

Įstaigos adresas, telefonas

1.

Gelgaudiškio

pagrindinė mokykla

l.e.p.  Nijolė Šapolienė

mokykla.gelgaudiskis@gmail.com

http://www.gelgaudiskis.sakiai.lm.lt

LT-71427  Mokyklos 1, Gelgaudiškis,  tel. 8 345 55132

2.

Griškabūdžio

gimnazija

Arūnas

Šalnaitis

mokykla@griskabudzio.sakiai.lm.lt


www.griskabudziogimnazija.lt

LT-71295 Alyvų 4,

Griškabūdis tel. 8 345 41260

3.

Kriūkų

mokykla-daugiafunkcis centras

Lilija

Liutvinienė

rastine@kriukai.sakiai.lm.lt

http://www.kriukai.sakiai.lm.lt

LT-71216  Mokyklos 2, 

Kriūkai tel. 8 345 42160

4.

Kudirkos Naumiesčio

Vinco Kudirkos gimnazija

Romas

Eikevičius

rastine@vkudirka.sakiai.lm.lt

http://www.vkudirka.sakiai.lm.lt

LT-71316 Vytauto 44, Kudirkos

Naumiestis, tel.8 345 57379

5.

Lekėčių

mokykla-daugiafunkcis centras

Linas

Adomaitis

lekeciumok@yahoo.com

http://www.lekeciai.lt

LT-71225 Pušyno 8,

Lekėčiai tel. 8 345 47689

6.

Lukšių Vinco Grybo

gimnazija

Nijolė

Šapolienė

luksiugimnazija@yahoo.com

http://vgrybo.lt

LT-71180 A.Tatarės 37,

Lukšiai tel. 8 345 44285

7.

Plokščių

 mokykla-daugiafunkcis centras

l.e.p. Neringa Motiejaitytė

rastine@mokykla.ploksciai.lt
 

http://mokykla.ploksciai.lt

LT-71483 Mokyklos 4,

Plokščiai tel. 8 345 42772

8.

Šakių “Varpo”

mokykla

Vitas

Daniliauskas

varpom@varpas.sakiai.lm.lt
 

http://varpas.lt

LT-71112  J.Basanavičiaus 28, Šakiai, tel. 8 345 60300

9.

Šakių  “Žiburio”

gimnazija

Jūratė

Mozūraitienė

gimnazija@ziburys.sakiai.lm..lt
 

www.ziburys.sakiai.lm.lt

LT-71119  V. Kudirkos 33, Šakiai

tel. 8 345 60176

10.

Kidulių

pagrindinė mokykla

l.e.p. Robertas Sakas

kiduliumokykla@gmail.com
 

http://www.kiduliai.sakiai.lm.lt/

LT-71404 Nemuno 51,

Kiduliai Tel. 8 345 62392

11.

Griškabūdžio gimnazijos Paluobių

mokyklos-daugiafunkcio centro skyrius

   

LT-71246 Bažnyčios 7, Paluobių k., Griškabūdžio sen., tel. 8 345 49714

12.

Sintautų

pagrindinė mokykla

Vytautas

Strolys

direktorius@sintautai.sakiai.lm.lt
 

www.sintautai.sakiai.lm.lt

LT-71336  P.Vaičaičio 20,  Sintautai, tel. 8 345 45034

13.

Slavikų

pagrindinė mokykla

Juozas Rakickas

rastine@slavikumokykla.lt

http://www.slavikai.lt/

LT-71361 Mokyklos 2, Slavikų k., Slavikų sen. ,     tel. 8 345 43231

14.

Žvirgždaičių

progimnazija

Gintautas

Pranskaitis

direktorius@zvirgzdaiciai.sakiai.lm.lt

www.zvirgzdaiciai.sakiai.lm.lt/

LT-71305 A.Liorentaitės 1,  Žvirgždaičiai,  tel. 8 345 69069

15.

Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyrius

Dalija Černeckienė

siesartenu@gmail.com

LT-71372 Mokyklos 26, Gotlybiškių k., Šakių sen.,      tel. 8 345 43531

16.

Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyrius

Alma Dragūnaitienė

sudargas@mail.com

LT-71396 Martyno Sederevičiaus 6, Burgaičių k.,  Sudargo sen.,  tel. 8 345 43330

17.

Gelgaudiškio vaikų darželis "Eglutė"

l.e.p. Birutė Navikienė

gelgaudiskio.darzelis@gmail.com 

www.gelgaudiskiovd.sakiai.lm.lt

LT-71426    Žemaitės 1, Gelgaudiškis ,tel. 8 345 55145

18.

Griškabūdžio gimnazijos skyrius  - darželis “Pumpurėlis”

Ona

Rimaitienė

 

LT-71295  Alyvų 10, Griškabūdis tel. 8 345 41332

19.

Kriūkų mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius - darželis “Pušelė”

Edita Pranskaitienė

 

LT-71215    Pušyno 2,

Kriūkai, tel. 8 345 42469

20.

Kudirkos Naumiesčio Vinco  Kudirkos gimnazijos skyrius -  darželis “Linelis”

Gema Jevaitienė

 

LT-71316   Vilties 34, Kudirkos

Naumiestis, tel. 8 345 57148

21.

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos skyrius - lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 Irena Korsakienė

 Luksiudarzelis@yahoo.com

LT-71179    Ežero 3a,

Lukšiai tel. 8 345 44384

22.

K. Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių  pradinio ugdymo skyrius

Virginija Gylienė

 

LT-71351 Lingio g.1 Panovių k., Kudirkos Naumiesčio sen.,         tel.8 345  44939

23.

Sintautų pagr. mokyklos skyrius - darželis “Vyturėlis”

Rūta      Galinskienė

 

LT-71135    J. Pičilingio g.1,

Sintautai, tel. 8 345 45147

24.

Šakių l/d „Berželis“

Lina Viliūšienė

darzelis.berzelis7@gmail.com
http://www.sakiuberzelis.lt/

LT-71115    Gimnazijos 7, Šakiai

tel. 8 345 60183

25.

Šakių l/d “Klevelis”

Vilija        Butikienė

klevelis@sakiai.com 
http://darzelisklevelis.eu/

LT-71117   Šaulių 20, Šakiai

tel. 8 345 60185

26.

Jaunimo kūrybos ir sporto  centras

Roma

Paškevičiūtė

administracija@sakiujksc.lt  
jksc@takas.lt

http://www.sakiujksc.lt/

LT-71124   V.Kudirkos 24, Šakiai

tel. 8 345 60187

27.

Šakių meno mokykla

Einaras

Martinaitis

 sakiumenomok@gmail.com

LT-71123   S. Nėries g. 1, Šakiai

tel. 8 345 51131

28.

Pedagoginė psichologinė tarnyba

l.e.p. Jolanta Zakarevičienė

 sakiai.ppt@gmail.com
sakiai.ppt@gmail.com
www.sakiuppt.eu/

LT-71117   Šaulių 20,

Šakiai tel. 8 345 60188

29.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

Birutė Navikienė

gelgaudiskis@gmail.com
gelgaudiskis@gmail.com
http://www.gelgaudiskiocentras.lt/

LT-71426 Parko 7,

Gelgaudiškis, tel. 8 345 55365