Šakių rajono švietimo sistema

Šakių rajone veikia:

    4 gimnazijos;
    6 pagrindinės mokyklos;
    3 mokyklos-daugiafunkciai centrai
    1 progimnazija;
    3 vaikų lopšeliai - darželiai
    1 specialiojo ugdymo centras
    Pedagoginė-psichologinė tarnyba

     2 kaimo pradinės mokyklos yra rajono pagrindinių mokyklų ir gimnazijų skyriais.
     2 kaimo pagrindinės mokyklos yra pagrindinio ugdymo skyriais
     6 rajono darželiai yra pagrindinių mokyklų ir gimnazijų skyriai.

 Moksleivių sporto poreikius tenkina Jaunimo kūrybos ir sporto centras.
 Turintys meninių polinkių mokiniai, gali mokytis Meno mokykloje.

2016 m.  rugsėjo 1 d.  mokyklose mokėsi  3483 mokiniai.  Priešmokyklinio ugdymo grupes lanko 226 priešmokyklinukai.
7 mokiniai  Šakių „Žiburio“ gimnazijoje ir 12 mokinių Šakių „Varpo“ mokykloje mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
Ugdymo įstaigose dirba apie 600 pedagogų. .

Rajone veikia Marijampolės profesinio rengimo centro K. Naumiesčio skyrius